شماره تماس:09126330810

elham.kholusi@gmail.com :ایمیل

دکتر خلوصی، کارشناسی علوم تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه آزاد اسالمی تهران غرب

دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه یزد

دوره های گذرانده شده:

– دوره جامع 50 ساعته خانواده درمانی-دکتر باقر ثنایی
– همایش خانواده درمانی سال 99-دکتر ثنایی،دکتر عشایری
– دوره اختالالت یادگیری دکتر تبریزی-دانشگاه شهید بهشتی
– دوره اختالالت یادگیری با رویکرد نوروسایکولوژی پروفسور عشایری
– دوره جامع خانواده درمانی دکتر ثنایی
– دوره سنجش کودک و نوجوان دکتر خدایاری-دانشگاه تهران
– دوره نوروفیدبک مقدماتی دکتر نظری-دانشگاه تهران
– دوره نوروفیدبک پیشرفته دکتر نصرت ابادی
– دوره ثبت امواج مغزی-QEEG دکتر نظری-دانشگاه تهران
– دوره بیوفیدبک دکتر رحمانیان-دانشگاه تهران
– دوره TDCS دانکده فنی-ساختمان نقشه برداری مغز

سوابق کاری:

دارای 2 سال سابقه کار خانواده درمانی
دارای 5 سال سابقه کار با کودکان دارای اختلال یادگیری و بیش فعال و خانواده
3 سال سابقه کار در زمبنه نوروفیدبک-QEEG

مقالات:

-5th National Conference on management and Humanistic Research in Iran,2018.
The Effective of Rhythmic melodic stimuli and Play Education on Mirror Neurons in Left and Right Pre
Frontal of 4-7-Year-Old ADHD Children`s
Zahra Kholusi; Hassan Ashayeri; sima Ghodrati
-Journal of Neuropsychology.2017.
The Effective of Rhythmic melodic stimuli and Play Education on Mirror Neurons and Working Memory of 4-
7-Year-Old ADHD Children`s

Page 129-144.
Zahra Kholusi; Hassan Ashayeri; sima Ghodrati
National Conference on management and Humanistic Research in Iran,2017.
th
– 5

The Effective of Rhythmic melodic stimuli and Play Education on Mirror Neurons and Sellective Attention of
4-7-Year-Old ADHD Children`s.

-International conference on Humanities psychology and Social science.2016.
Title: An investigation of the effectiveness of social skills education an irrational believes of female students
of Tehran city. 15March 2016.
Fateme Ramezankhani, Zahra Kholusi.

Rate this post