فرزند پروری چیست

 

مهارت فرزندپروری به والدین کمک می‌کند تا فرزند خود را به شکل سازنده‌ای پرورش و توانایی‌های آن را ارتقا دهند و به او بیازموزند که چگونه فکر، احساس و رفتار خود را مدیریت کنند.

حال حاضر به نظر می‌رسد دغدغه تمامی والدین این است که چه طور زندگی سالم، شاداب، موفق، قاعده‌مند و هنجار را برای فرزندانشان فراهم کنند؛ طی سال‌های اخیر وجود مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان بیشترین دلیل مراجعه والدین به کلینیک ها و کمک خواهی از مشاوران  بوده است که در این میان روابط میان والدین و فرزندان در بروز این نوع از مشکلات بسیار مهم است.

وی معتقد است که برای حل مشکل روابط میان والدین و فرزندان، مهارت فرزندپروری یکی از مهم‌ترین راه‌هاست؛ مهارت فرزندپروری به معنای یادگیری مطالب در مورد مراحل رشدی فرزند و درک اینکه در هر سنی فرزندان چه رفتاری از خود بروز می‌دهند و والدین باید چگونه عمل کنند، است.

در قدم اول والدین باید بتوانند واقعیت فرزندشان را بشناسند و آنها را به طور کامل بپذیرند، خودشان مهارت‌های اجتماعی مثل کنترل خشم، برنامه‌ریزی، هدفمندی و ارتباط موثر،همدلی،مقابله با خلق منفی و.. را یاد بگیرند. همچنین والدین باید با ثبات باشند، یکنواخت رفتار و یکسان صحبت کنند تا فرزند دچار چالش ذهنی نشود و به فرزند خود اطمینان خاطر دهند که او را دوست دارند، اما در عین حال صریح و قاطع هستند.

سبک فرزندپروری، روابط و میزان رضایت زوجین و آرزوهای والدین چهار اصل مهمی است که بر پرورش فرزندان اثرگذار است، پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد عدم رضایت زناشویی زوجین اثر زیادی در به خطر انداختن سلامت روان کودکان دارد.