کیفیت هایی که یک اتحاد و پیوند موفق را می سازند در اولویت هستند. شناخت این کیفیات در درون خودتان نشان می دهد که آیا آمادگی هیجانی لازم برای ازدواج را دارید؟یعنی آیا آمادگی دارید یک عمر با کسی که حضور در کنار او مایه راحتی و آسایش شما است زندگی کنید؟
گاهی اوقات متضادها یکدیگر را جذب می‌کنند متضاده آگاهی و آغاز یکدیگر را تکمیل می‌کنند ولی شبیه ها می توانند فهم متقابل داشته باشند.برای مثال وقتی خودتان آدم کندی هستید ایراد گرفتن از کندی طرف مقابل سخت می‌شود.وقتی دو نفر مشکلات مشابه دارند می‌توانند از یکدیگر در جهت غلبه بر آن مشکلات حمایت کند.
کشش و جاذبه فیزیکی الفت ترس از اینکه مبادا جفت دیگری را در آینده پیدا نکنیم انگیزه تشکیل خانواده یا پیشرفت اقتصادی برخی از دلایلی هستند که انسانها به خاطر آنها ازدواج می کند ولی این انگیزه ها کل داستان نیستند.
شما به این دلیل خواهان یک ازدواج خوب هستید که خوشنودی و ثبات می خواهید و با ازدواج خوب می توانید ظرفیت‌های بالقوه خود را بالفعل کنید و وقتی اوضاع در بیرون خوب پیش نمی‌رود در زندگی زناشویی به راحتی و آرامش برسید.
مردم به خاطر همه این جنبه های حیرت آور مثبت ازدواج به آن تن میدهند.