دکتر-زهرا-خلوصی
دکتر-زهرا-خلوصی

دکتر زهرا  خلوصی

سابقه کار: 10سال
محل کار:  ایران ،تهران
محل کار کنونی:  کلینیک ندای امید
نوع همکاری با کلینیک :  مشاور
مدارک تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی،کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه آزاد اسالمی تهران غرب،دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه یزد

شماره تماس:09126330810

elham.kholusi@gmail.com :ایمیل

دوره های گذرانده شده:

– دوره جامع 50 ساعته خانواده درمانی-دکتر باقر ثنایی
– همایش خانواده درمانی سال 99-دکتر ثنایی،دکتر عشایری
– دوره اختالالت یادگیری دکتر تبریزی-دانشگاه شهید بهشتی
– دوره اختالالت یادگیری با رویکرد نوروسایکولوژی پروفسور عشایری
– دوره جامع خانواده درمانی دکتر ثنایی
– دوره سنجش کودک و نوجوان دکتر خدایاری-دانشگاه تهران
– دوره نوروفیدبک مقدماتی دکتر نظری-دانشگاه تهران
– دوره نوروفیدبک پیشرفته دکتر نصرت ابادی
– دوره ثبت امواج مغزی-QEEG دکتر نظری-دانشگاه تهران
– دوره بیوفیدبک دکتر رحمانیان-دانشگاه تهران
– دوره TDCS دانکده فنی-ساختمان نقشه برداری مغز

سوابق کاری:

دارای 2 سال سابقه کار خانواده درمانی
دارای 5 سال سابقه کار با کودکان دارای اختلال یادگیری و بیش فعال و خانواده
3 سال سابقه کار در زمبنه نوروفیدبک-QEEG