دکتر حسین فلاح
حسن فلاح

دکتر حسن فلاح

سابقه کار: 10سال
محل کار:  ایران ،تهران
محل کار کنونی:  کلینیک ندای امید
نوع همکاری با کلینیک :  مشاور
مدارک تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی،کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه آزاد اسالمی تهران غرب،دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه یزد