دکتر ندا طاهریان

سابقه کار: 8سال
محل کار:  ایران ،تهران
محل کار کنونی:  کلینیک ندای امید
نوع همکاری با کلینیک :  درمان نوروفیدبک وtdcs
مدرک تحصیلی:   کارشناس ارشد روانشناسی