دکتر-پگاه-عابدی
دکتر-پگاه-عابدی

معرفی خانم دکتر پگاه عابدی

فیلم دکتر پگاه عبادی

دکتر پگاه عابدی

سابقه کار: 10 سال
محل کار:  ایران ،تهران
محل کار کنونی:  کلینیک ندای امید
نوع همکاری با کلینیک :  مشاور

.

من پگاه عبادی مشاور روانشناسی با بیش از 20 سال تجربه دارای پروانه مستقل روانشناسی و مشاوره در امید درمانگری و توانمندسازی افراد و خانواده و همچنین همسر و مادر هستم.
اگر بخواهید بیشتر بدانید …
کنکور را بدون سهمیه، بدون خرید صندلی و تنها با سال ها تلاش و کوشش و بهترین نمرات در سال های دبیرستان، پذیرفته شدم و فارغ التحصیل رشته مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستم.
بعد از دانش آموختگی مامایی در بیمارستان های تهران و درمانگاه های اطراف تهران در دوران طرح تلاش کردم به زنان کم برخوردار این سرزمین که از خدمات درمانی کمتر بهره برده اند، خدمت نمایم و همین دوران، درد و رنج روانی و ذهنی زنانی را دیدم که بیش از مسائل جسمی بود.
همراه با خدمات مامایی به ترجمه متون تخصصی در نشریات پزشکی و فعالیت رسانه ای پرداختم و همچنین نشریه مامایی
منتشر کردم.
گستره وسیعی از فعالیت های پژوهشی و آموزشی با دانشگاه ها و پژوهشگاه های اروپایی و آمریکایی را سال ها در دفتر همکاری های بین الملل پژوهشگاه فناوری های نوین مدیریت کردم.
دانشگاه  UM مالزی در رشته پزشکی اجتماعی  ادامه تحصیل دادم، جایی که حلقه مفقوده مامایی و مشاوره را یافتم.
مشاوره مرا از نگاهی دیگر با درد مردم و به ویژه زنان عمیق تر آشنا کرد. دریافتم هر بیمار لزوما بیماری ندارد و تنها یک مُراجع است.
چرا که آلودگی محیط روان در زندگی چه بسا انسان را بیشتر ضعیف می کند و ایمنی جسم و روان را از کار می‌اندازد و آن‌جا ست که فرد احساس ناتوانی و درماندگی دارد.
ادامه تحصیل در مسیر مشاوره در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران مرا با اساتید دانشمندی آشنا کرد و توانستم درس های بسیاری از آن ها بیاموزم.
امید درمانگری را آموختم و در کنار متخصصان انکولوژیست، امید درمانی را برای زنان همزیست با سرطان انجام دادم.
بسترسازی برای افزودن مشاوره در برنامه درسی رشته مامایی دانشگاه ها در کنار همکاران ماما و مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی، تدریس درس مشاوره در مامایی به دانشجویان ارشد مامایی (مامایی قانونی، بهداشت باروری و آموزش مامایی)، برگزاری کارگاه های فنون مشاوره در دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت از دیگر تجربیات ارزشمند من است.
خدمات من از سلامت و بهداشت جسمی زنان شروع شد و امروزه با نگاه کامل تر و جامع تر در زمینه توانمندی و سلامت ذهنی و روانی آنان ادامه پیدا کرده است.
زنان نقش کلیدی در فرزندپروری دارند. زنان تندرست، زنان خوشحال و زنان آگاه؛ فرزندان کارآمد و توانمندتری برای جامعه به بار می آورند.
باورم این است اگر انسانِ همراه و اجتماعی و آگاه می خواهیم باید از زنان و مادران شروع کنیم.
پس تلاش دارم به بالابردن سلامت زنان در بستر خانواده تا حد توان و بضاعت یاری رسان باشم.
در حال حاضر علاوه بر افتخار همکاری با کلینیک ندای امید، درمانگر رسمی کلینیک انجمن روانشناسی ایران و درمانگر سامانه بحران نیز می‌باشم.