سعید هاشمی

دکتر سعید هاشمی

سابقه کار: ۳۰سال
محل کار:  ایران ،تهران
محل کار کنونی:  کلینیک ندای امید
نوع همکاری با کلینیک :   خانواده درمانی ودرمانهای cbt
مدرک تحصیلی:   دکترای روانشناسی

.