دکتر سارا ببرافکن
دکتر سارا ببرافکن

سارا ببرافکن

سابقه کار: 8سال
محل کار:  ایران ،تهران
محل کار کنونی:  کلینیک ندای امید
نوع همکاری با کلینیک :  مشاور کودک – اختلالات یادگیری
مدرک تحصیلی:   ارشد روانشناسی عمومی