مطالب توسط nedaye-omid99

هوش هیجانی چیست

هوش هیجانی چیست؟ هوش هیجانی مجموعه ای مهم از مهارت ها و خصوصیات بارز افراد را شامل می شود. اگر بخواهیم تعریف جامع تری از آن داشته باشیم باید گفت که به مهارت هایی گفته می شود که شخص در کنترل و شناخت احساسات خود و دیگران و علم و دانشی فراتر از مهارت های […]