باکس قیمت گذاری

جعبه قیمت عنصری است که در آن می توانید اطلاعاتی درباره خدمات وب سایت خود قرار دهید.
پکیج الماس
اکنون تجارت خود را مقیاس بندی کنید
155 تومان / ماهانه
100 نصب وردپرس
100k بازدید کننده ماهانه
500gb فضای داخلی
انتقال اطلاعات نامحدود
تعداد سایتا های نامحدود
پشتیبانی 24/7
مدیریت حساب
سفارش دهید
سفارش دهید
پکیج طلایی
از هم اکنون تجارت خود را رشد دهید
100 تومان / ماهانه
10 نصب وردپرس
50k بازدید کننده ماهانه
300gb فضای داخلی
انتقال اطلاعات نامحدود
تعداد سایتا های نامحدود
پشتیبانی 24/7t
مدیریت حساب
سفارش دهید
سفارش دهید
پکیج نقره ای
تمام آنچه شما نیاز دارید این است که اکنون شروع کنید
55 تومان / ماهانه
1 نصب وردپرس
25k بازدید کننده ماهانه
10gb فضای داخلی
انتقال اطلاعات نامحدود
چندین سایت آماده
پشتیبتنی 24/7
مدیریت حساب
سفارش دهید
سفارش دهید
طرح میزبانی 3
برای شرکت ها
100 تومان / ماهانه
250 ایمیل
500gb پهنای باند
45 دیتابیس
بک آپ منظم
مدیریت پرونده وب
خرید کنید
خرید کنید
طرح میزبانی 2
برای مشاغل
50 تومان / ماهانه
200 ایمیل
300gb پهنای باند
35 دیتابیس
بک آپ منظم
مدیریت پرونده وب
خرید کنید
خرید کنید
طرح میزبانی 1
برای مبتدی ها
25 تومان / ماهانه
150 ایمیل
150gb پهنای باند
25 دیتابیس
بک آپ منظم
مدیریت پرونده وب
خرید کنید
خرید کنید
طرح میزبانی 2
برای مشاغل
50 تومان / ماهانه
50 ایمیل
250gb پهنای باند
5 دیتا بیس
بک آپ منظم
مدیریت پرونده وب
خرید کنید
خرید کنید
طرح میزبانی 3
برای شرکت ها
100 تومان / ماهانه
250 ایمیل
500gb پهنای باند
50 دیتا بیس
بک آپ منظم
مدیریت پرونده وب
خرید کنید
خرید کنید
طرح میزبانی 1
برای مبتدی ها
25 تومان / ماهانه
15 ایمیل
50gb پهنای باند
1 دیتا بیس
بک آپ منظم
مدیریت پرونده وب
خرید کنید
خرید کنید
طرح تجاری
45 تومان / ماهانه
سفارش این طرح
سفارش این طرح
فروشگاه فعال است
بک آپ منظم
بازیابی با یک کلیک
350 محصول
گزارش منظم
وبلاگ فعال است
بازاریابی شبکه های اجتماعی
ابزار سفارشی سازی
برنامه تمدید شده
85 تومان / ماهانه
سفارش این برنامه
سفارش این برنامه
فروشگاه فعال است
بک آپ منظم
بازیابی با یک کلیک
350 محصول
گزارش منظم
وبلاگ فعال است
بازاریابی شبکه های اجتماعی
ابزار سفارشی سازی
برنامه تجاری
15 تومان / ماهانه
سفارش این طرح
سفارش این طرح
فروشگاه فعال است
بک آپ منظم
بازیابی با یک کلیک
350 محصول
گزارش منظم
وبلاگ فعال است
بازاریابی شبکه های اجتماعی
ابزار سفارشی سازی