شمارنده

شمارنده آمار عنصری است که به شما امکان می دهد در مورد چیزی آمار بصری ایجاد کنید. تصاویر ، نمادهای قلم را اضافه کنید و رنگ ها و انیمیشن ها را سفارشی کنید.
مشتریان راضی
پروژه ها
نقاط عطف
%
مشکلات حل شده
$
ارزش افزوده
%
بدون اشکال
ساعات کار
تصاویر سهام
آهنگ های برتر
تصاویر سهام