پلن های قیمت

یک روش ساده و مینیمال برای نشان دادن یک برنامه قیمت گذاری برای بازدید کنندگان و مشتریان خود ، به روشی منحصر به فرد ، مدرن و شیک.
الماس
80 تومان
/ ماهانه
25GB فضا
الماس
80 تومان
/ ماهانه
25GB فضا
نقره
50 تومان
/ ماهانه
15GB فضا
نقره
50 تومان
/ ماهانه
15GB فضا
برنزی
25 تومان
/ ماهانه
5GB فضا
برنزی
25 تومان
/ ماهانه
5GB فضا
طلایی
225 تومان
/ سالانه
15 کاربر
طلایی
225 تومان
/ سالانه
15 کاربر
نقره
200 تومان
/ سالانه
55 کاربر
نقره
200 تومان
/ سالانه
55 کاربر
برنزی
125 تومان
/ سالانه
5 کاربر
برنزی
125 تومان
/ سالانه
5 کاربر
طلایی
65 تومان
/ سالانه
21 بسته
طلایی
65 تومان
/ سالانه
21 بسته
نقره ای
45 تومان
/ سالانه
10 بسته
نقره ای
45 تومان
/ سالانه
10 بسته
برنزی
34 تومان
/ سالانه
4 بسته
برنزی
34 تومان
/ سالانه
4 بسته
برنزی
25 تومان
/ ماهانه
10 وبسایت
برنزی
25 تومان
/ ماهانه
10 وبسایت
نقره ای
82 تومان
/ ماهانه
30 وبسایت
نقره ای
82 تومان
/ ماهانه
30 وبسایت
طلایی
125 تومان
/ ماهانه
24 وبسایت
طلایی
125 تومان
/ ماهانه
24 وبسایت