نوار مهارت

نوار پیشرفت یک کد کوتاه است که می تواند برای نمایش درصد استفاده شود از مهارتی که کسی دارد! طرح بندی های متعدد با ترکیب رنگ نامحدود
82%
وردپرس
87%
فتوشاپ
76%
جوملا
86%
جاوا اسکریپت
82%
پایتون
86%
روبی و ریلز
84%
لورم ایپسوم
91%
دروپال
78%
HTML 5
86%
جاوا اسکریپت
91%
پزستاشاپ
86%
لورم ایپسوم
84%
لورم ایپسوم
90%
لورم ایپسوم
77%
لورم ایپسوم
86%
جاوا اسکریپت
86%
جاوا اسکریپت
86%
جاوا اسکریپت
لورم ایپسوم
84%
لورم ایپسوم
92%
لورم ایپسوم
92%
90%
لورم ایپسوم
84%
لورم ایپسوم
84%
لورم ایپسوم
84%
لورم ایپسوم