مرکز استعدادیابی بزرگسالان در تهران
17
دسامبر

مرکز استعدادیابی بزرگسالان در تهران

استعداد یابی در نوجوانان و بزرگسالان مرکز استعدادیابی بزرگسالان در تهران مرکز تست هوش بزرگسالان تهران یکی از مهمترین دغدغه های فکری نوجوانان و جوانان است. دوره ی نوجوانی یکی از مهم ترین دوره های زندگی هر فرد می باشد که بسیاری از ابعاد مهم شخصیت و زندگی در این زمان پایه گذاری می شوند. […]

ادامه مطالب