مشاوره کودک و نوجوان

دپارتمان کودک و نوجوان

در دپارتمان کودک و نوجوان ، فعالیت‌ها شامل مشاوره، تشخیص و درمان مسائل روانی کودکان و نوجوانان، همکاری با خانواده، ارائه آموزش‌ها، و ارتباط با مدارس می‌شود.

دپارتمان کودک ونوجوان ندای امید
اطلاعات بیشتر