خدمات

دپارتمان سرطان

دپارتمان سرطان

این قسمت فعالیت‌ها شامل پشتیبانی روانشناختی، مدیریت استرس، ارائه خدمات تشخیصی و مشاوره، همکاری با تیم درمانی، و برگزاری جلسات گروهی جهت ارتقاء بهبود روانی و روحی بیماران و خانواده‌های متأثر از سرطان می‌باشد.

اطلاعات بیشتر
دپارتمان روانشناسی صنعتی وسازمانی

دپارتمان روانشناسی صنعتی و سازمانی

وظایف اصلی این بخش شامل مشاوره سازمانی، تحلیل سازمانی، توسعه مهارت‌های کارکنان، ارزیابی عملکرد و رفتار کاری، تیم‌بندی و هماهنگی سازمانی، و تحقیقات علمی در حوزه روانشناسی سازمانی می‌باشد. این دپارتمان به بهبود عملکرد و ارتقاء محیط کاری و سازمانی اختصاص دارد

اطلاعات بیشتر
دپارتمان تحصیلی وآموزشی

دپارتمان تحصیلی و آموزشی

این قسمت وظایف که دارد شامل برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی، استقبال از دانشجویان، تدریس دروس تخصصی، برگزاری کارگاه‌ها و سمینارها، مشارکت در پروژه‌های تحقیقاتی، و ارزیابی دانشجویان بر اساس عملکرد آنان می‌باشد.

اطلاعات بیشتر
دپارتمان خانواده ندای امید

دپارتمان خانواده

دپارتمان خانواده دپارتمان خانواده در کلینیک مشاوره  وروانشناسی ندای امید  به ارائه خدماتی می‌پردازد که به بهبود و تقویت روابط خانوادگی کمک می‌کند. مشاوران با ارائه تکنیک‌ها و مهارت‌های مدیریت خشم، حل تعارض، ارتقاء ارتباطات مثبت و بهبود افکار و احساسات اعضای خانواده به کمک آنها در بهبود کیفیت زندگی خانوادگی کمک کنند. همچنین، این [...]
اطلاعات بیشتر
دپارتمان سنجش

دپارتمان سنجش

در این دپارتمان وظایف اصلی شامل ارزیابی روانشناختی، تشخیص اختلالات روانی، تدوین برنامه‌های درمانی، ارزیابی هوش کودک، نوجوان و بزرگسالان، اتعدادیابی نجوانان و کودکان و ارائه بازخورد به متخصصان و مراجعان، و مشاوره ارزیابی می‌باشد

اطلاعات بیشتر
دپارتمان کودک ونوجوان ندای امید

دپارتمان کودک و نوجوان

در دپارتمان کودک و نوجوان ، فعالیت‌ها شامل مشاوره، تشخیص و درمان مسائل روانی کودکان و نوجوانان، همکاری با خانواده، ارائه آموزش‌ها، و ارتباط با مدارس می‌شود.

اطلاعات بیشتر
دپارتمان تکنولوژی

دپارتمان تکنولوژی

این بخش خدماتی مانند استفاده از نرم افزار نورو فیدبک برای بهبود فعالیت مغزی وبرنامه‌های IVA برای ارزیابی و بهبود تمرکز و کنترل اجرایی، بهبود توانمندی های شناختی با نرم افزار هایی ماننده کاپتان لاگ و نیز نرم‌افزارهای درمان بدون دارو: با استفاده از تکنیک‌های مختلف در مدیریت مشکلات روانی داده می شود.

اطلاعات بیشتر
دپارتمان اعتیاد

دپارتمان اعتیاد

دپارتمان اعتیاد به تشخیص، درمان و پشتیبانی از افراد مبتلا به مشکلات اعتیاد می‌پردازد. این شامل ارائه خدمات مشاوره، برنامه‌های درمانی و فعالیت‌های پیشگیری جهت مدیریت اعتیاد و بهبود کیفیت زندگی افراد می‌شود.

اطلاعات بیشتر