آلزایمر چیست؟
03
فوریه

آلزایمر چیست؟

 تعریف آلزایمر : آلزایمر به طور دقیق، یک نوع از اختلال در عملکرد مغز است؛ که اندک اندک بروز کرده و توانایی های ذهنی بیمار را از بین می برد. در ابتدا اختلال در حافظه کوتاه مدت ایجاد می کند و به تدریج به همه خاطرات فرد حمله می کند. برای مثال بیمار حتی جواب […]

ادامه مطالب