رقص درمانی
24
آوریل

رقص درمانی چیست؟

رقص درمانی چیست رقص درمانی (پایکوبی) یک روش درمانی است که با استفاده از حرکات رقص و موسیقی بهبود فیزیکی، روانی و اجتماعی افراد را تسهیل می‌کند. این فرآیند می‌تواند به عنوان یک شکل از تراپی درمانی یا به عنوان یک روش تمرینی برای بهبود سلامتی استفاده شود. به چه حرکاتی میگن رقص درمانی حرکات […]

ادامه مطالب