آشفتگی روابط عاطفی زوجین
28
ژانویه

آشفتگی رابطه عاطفی زوجین چگونه است؟

نظریه ی پیوند: آشفتگی رابطه عاطفی نظریه ی پیوند به ما میگوید کسی که او را دوست داریم در زندگی پناهگاه ماست. وقتی آن شخص از نظر عاطفی در کنار ما نباشد، حس میکنیم در این جهان بی دفاع و تنها رها شده ایم. هجمه ای از احساسات ـ عصبانیت، اندوه، آسیب دیدن و از […]

ادامه مطالب