مشاوره و پاسخگویی عاطفی کلید یک عمر زندگی با عشق
27
فوریه

مشاوره و پاسخگویی عاطفی کلید یک عمر زندگی با عشق

مشاوره و پاسخگویی عاطفی کلید یک عمر زندگی با عشق

عاطفی کلید یک عمر زندگی با عشق

قلبی که به قلب دیگری پاسخ ندهد رو به مرگ میرود.

پرل باک:

ما معمولاً میگوییم فلان قضیه عاطفی مرا تکان داد. وقتی کسانی که دوستشان داریم احساسات شان را به ما نشان می دهند برای ما تکان دهنده است.
زوج ها برای اینکه بتوانند به درستی با هم ارتباط بگیرند، باید بر اساس احساسات شان روش جدیدی برای برقراری ارتباط پیدا کنند.
افراد باید کمی سعی کنند مشاوره و پاسخگویی عاطفی  ابعاد لطیف‌تر وجودشان را به یکدیگر نشان دهند. چون در گفتار های مخرب احساسات و عواطف لطیف انسان ها در هزار لایه پنهان می شوند.
بارها می بینیم زوج هایی که از یکدیگر فاصله گرفته اند و میتوانند ترس از تنهایی یا دوری از یکدیگر را نشان دهند.

 اگر بعد از مدتی به عشقی که به یکدیگر دارند اعتراف کنند می توانند دوباره باهم وارد رابطه شوند.

پیدا کردن همه ی این عواطف باعث می‌شد به جای متهم کردن یکدیگر تحت تاثیر عواطفش آن قرار بگیرند، نیازی را که به یکدیگر دارند و ترس هایی را که در وجودشان است برای هم بیان کنند.
در اتاق مشاوره و پاسخگویی عاطفه این صحنه های احساسی شگفت انگیز و تکان دهنده هستند؛ همه چیز عوض می‌شود و زوج ها در مارپیچ مثبت و تازه ای از عشق و ارتباط قرار می گیرند.
در این زمان معمولاً مراجعه‌کنندگان به درمانگر می گویند این تجربه ها زندگی شان را تغییر داده است.
حالا نه تنها می‌توانند رفتارهای منفی خود را کنار بگذارند، بلکه می توانند با روش جدیدی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
و به یکدیگر پاسخ بدهند و احساس امنیت و نزدیکی کنند؛به این ترتیب به نوعی با همکاری یکدیگر برنامه ریزی تازه ای می کنند تا از رابطه شان مراقبت کنند و ازیکدیگر دور نیفتند.

چرا برخی افراد از ورود به جلسه درمان ترس دارند یا از مشاوره فرار میکنند؟

احساسات عمیقی که در مشاوره و پاسخگویی عاطفی کلید یک عمر زندگی با عشق در مراجعه کنندگان موقع ورود به مرکز مشاوره حاکم است اصلاً غیر منطقی نیست بلکه کاملاً هم معنی دار هستند. آنها به این خاطر احساس بدی که دارند ، انگار با احساس خطر مرگ در جلسات حاضر می شود،علت ان هم این این که  احساس می کنند در حال نابودی هستند.
در واقع اینگونه افراد به خاطر ترس از دست دادن رابطه شان و ترس از دست دادن کسی که دوستش دارند ،به حالت سرگشتگی از خود نشان می دهند.
هزار سال حیات بشر روی این کره خاکی باعث شده: بشر امروز بتوانند میل به برقراری رابطه عاطفی با کسانی که دوستشان دارند را نشان بدهد و آن را طلب کند.
زوج هایی که در این زمینه دچار مشکل می شوند شاید از واژه های مختلفی استفاده کنند ولی در واقع همه یک چیز را می گویند.

تمام دعواهای زن و شوهری باز پردازی این چند سال است:

 حواست به من هست؟

به من اهمیت می دهی؟

وقتی صدایت می کنم یا به تو نیاز داشته باشم به کمک من می آیی؟

عشق شاید بهترین ساز و کار بقای بشر باشد.

به همین دلیل است که در مشاوره و پاسخگویی عاطفی کلید یک عمر زندگی با عشق احساس قطع پیوند عاطفی از کسی که دوستش داریم و بی ربط شدن به او برای ما به شدت ترس آور و تنفر بار است؛برای همین است که باید سعی کنیم رابطه مان را با آن شخص حفظ کنیم و در این مسیر سعی میکنیم رفتارهایی از خود نشان بدهیم که طرف مقابل به حرکت بیاید؛و واکنش نشان بدهد احساس نیاز به ایجاد پیوند عاطفی با کسی که او را نزدیک خود می خواهیم یکی از اولویت‌های بزرگ ماست که شاید بیشتر از میل به خوردن و آمیزش بر ما حکم می راند.
اتفاقاتی که در اتاق مشاوره می افتد همه نشان می دهد که انسان چقدر به برقراری رابطه عاطفی با عزیزانش نیاز دارد و این یکی از غرایز ناظر به بقاست که از گهواره تاگور همراه ماست چون رابطه عاشقانه تنها گریزگاه امنی است که طبیعت در اختیار ما قرار می‌دهد.
5/5 - (1 امتیاز)